သင်ကြားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး

ဒေါက်တာခင်စန်းစန်းဝင်း

ပါမောက္ခချုပ်

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန

မန္တလာတက္ကသိုလ်

ဒေါက်တာမာလာယုအောင်

ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (စီမံ)

ဒေါက်တာသိင်္ဂီဌေး

ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်တန်း)

ဒေါက်တာစန္ဒာထွန်း

ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

ရုက္ခဗေဒဌာန

ဒေါက်တာစန်းဥမ္မာ

ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

မြန်မာစာဌာန

ဒေါ်ယဉ်ချောစု

တွဲဖက်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

အင်္ဂလိပ်စာဌာန

ဒေါက်တာယဉ်မင်းအေး

ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

သင်္ချာဌာန

ဒေါက်တာသက်နိုင်

ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

ဒဿနိကဗေဒဌာန

ဒေါက်တာရွှေသဇင်

ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

သမိုင်းဌာန

ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ဦး

ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

ပထဝီဝင်ဌာန

ဒေါက်တာသီတာကျော်

ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

ဓာတုဗေဒဌာန

ဒေါက်တာခင်ထွေး

ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

ရူပဗေဒဌာန

ဒေါက်တာခင်အေးအေးထွန်း

ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

သတ္တဗေဒဌာန

          ဒေါက်တာနှင်းစုခိုင်

           တွဲဖက်ပါမောက္ခ

        အရှေ့တိုင်းပညာဌာန

ဒေါက်တာသက်ထွန်း

ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

ဘူမိဗေဒဌာန

ဒေါ်သက်သက်ခိုင်

တွဲဖက်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

ခရီးသွားလုပ်ငန်းပညာဌာန

ဒေါ်ဝေဝေမြင့်

တွဲဖက်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန

ဦးမင်းဦး

ဌာနမှူး

စီမံ/ ဘဏ္ဍာဌာန

ဒေါ်ခင်မြင့်ဝင်း

ဌာနမှူး

သင်တန်းရေးရာဌာန

ဒေါ်နိုင်နိုင်မော်

ဌာနခွဲမှူး

အဝေးသင်ဌာန

ဦးကိုကိုလတ်

အင်ဂျင်နီယာမှူး

အင်ဂျင်နီယာဌာန