စီမံခန့်ခွဲရေး

ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံး


Having served in the Ministry of Education for more than 33 years, Dr. Sein Sein Aung worked as a Demonstrator at Magway Degree…
READ MORE

စီမံရေးရာဌာန


The branch of Admin Staff’s Duties are to choose new appointment, to give leaves, to give promotion and transfer, to give …
READ MORE

စာကြည့်တိုက် နှင့် အားကစားဌာန


E-library can use starting from 2017 August. Access to a wide range of scholarly e-journal and e-book collections…
READ MORE

နယ်မြေ နှင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
READ MORE

ဘဏ္ဍာရေးဌာန


The responsibilities of the branch of Finance are drafting the appropriate lists, controlling and supervising the income…
READ MORE

မန္တလာအဝေးသင်ဌာနခွဲ


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

READ MORE

ကျောင်းသားရေးရာဌာန


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
READ MORE