နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးရုံး

နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးရုံး

အဖွဲ့ဝင်များ

  • ဒေါက်တာအေးသန္တာဌေး
  • ဒေါက်တာခင်ယုယုဆွေ
  • ဒေါက်တာသီရိရွှေစင်
  • ဒေါက်တာစိုင်းလှိုင်ခမ်း
  • ဒေါ်ဆုမွန်ဌေး
  • ဒေါ်အိအိဖြိုး
  • ဒေါ်စန္ဒာဝင်း
  • ဒေါ်ဇာနည်ဝင်း

မေးမြန်းလိုပါက

[email protected]

သို ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန် အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာ အေးသန္တာဌေး
ကထိက
ရူကဗေဒဌာန
[email protected]

ဒေါက်တာ ခင်ယုယုဆွေ
ကထိက
သတ္တဗေဒဌာန
[email protected]

ဒေါက်တာ စိုင်းလှိုင်ခမ်း
လက်ထောက် ကထိက
ပထဝီဌာန
[email protected]

ဒေါ်အိအိဖြိုး
သရုပ်ပြ
ဓာတုဗေဒဌာန
[email protected]

ဒေါ်စန္ဒာဝင်း
နည်းပြ
ကွန်ပ ျူတာသိပ္ပံပညာဌာန
[email protected]

ဒေါ်ဇာနည်ဝင်း
နည်းပြ
ကွန်ပ ျူတာသိပ္ပံပညာဌာန
[email protected]