နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးရုံး

နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးရုံး

အဖွဲ့ဝင်များ

  • ဒေါက်တာ အေးသန္တာဌေး
  • ဒေါက်တာ ခင်ယုယုဆွေ
  • ဒေါက်တာ စိုင်းလှိုင်ခမ်း
  • ဒေါ်အိအိဖြိုး
  • ဒေါ်စန္ဒာဝင်း
  • ဒေါ်ဇာနည်ဝင်

မေးမြန်းလိုပါက

ir.info@mdl.edu.mm

သို ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန် အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာ အေးသန္တာဌေး
ကထိက
ရူကဗေဒဌာန
ayethandarhtay@mdl.edu.mm

ဒေါက်တာ ခင်ယုယုဆွေ
ကထိက
သတ္တဗေဒဌာန
khinyuyuswe@mdl.edu.mm

ဒေါက်တာ စိုင်းလှိုင်ခမ်း
လက်ထောက် ကထိက
ပထဝီဌာန
saihlaingkhan@mdl.edu.mm

ဒေါ်အိအိဖြိုး
သရုပ်ပြ
ဓာတုဗေဒဌာန
eieiphyo@mdl.edu.mm

ဒေါ်စန္ဒာဝင်း
နည်းပြ
ကွန်ပ ျူတာသိပ္ပံပညာဌာန
sandarwin@mdl.edu.mm

ဒေါ်ဇာနည်ဝင်း
နည်းပြ
ကွန်ပ ျူတာသိပ္ပံပညာဌာန
zarniwin@mdl.edu.mm