မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္မွ ႀကိဳဆိုပါ၏။

မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အမရပူရၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး (၄၇) ဧက က်ယ္၀န္းပါသည္။ (၁.၁၂.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ မႏၲလာေကာလိပ္အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး (၂၂.၃.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္သည္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၊ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္မ်ား၊ သိပၸၸံဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဧည္၀န္ေဆာင္မႈဘာသာရပ္ကိုပါ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ အျခားေဒသမ်ားမွ လာေရာက္တက္ေရာက္လွ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအဆာင္ေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား e-Library အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

READ MORE

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး

ေဒါက္တာ၀င္းေဆြ
ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္
principal@mdl.edu.mm


ေက ်ာင္းသူ/သား ၆၀၀၀ ေက ်ာ္၏ ယံုၾကည္မွဳရရိွထားေသာ

ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖတ္အဖြဲ.အစည္း


The International Relations Office of Mandalar Degree College provides assistance to exchange international students and visiting faculty.

 

Contact to…


ေက ်ာင္းတြင္းလွဳပ္ရွားမွဳမ ်ား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို (၁၄.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၂၅.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ျမွင့္ (၃)လသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္၊ အဂၤလိပ္စာဌာနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ 3-Month English Proficiency Course သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို အဂၤလိပ္စာဌာန၊ သင္တန္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္ ဘာသာရပ္ (၁၁) ခုမွ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၅၅)ဦး တက္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ မႏၲလာဒီဂရီိေကာလိပ္ (အေ၀းသင္ဌာန) ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေၾကညာခ်က္

မႏၲလာဒီဂရီိေကာလိပ္ (အေ၀းသင္ဌာန)တြင္ ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ ပထမႏွစ္သင္တန္း (၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္) ေက်ာင္း၀င္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အထူးျပဳဘာသာေျပာင္ေရႊ႕ျခင္း၊ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေၾကညာလိုက္သည္။ ပထမႏွစ္သင္တန္း ေက်ာင္း၀င္မွတ္ပံုတင္စတင္လက္ခံမည့္ရက္ – ၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ပထမႏွစ္သင္တန္း ေက်ာင္း၀င္မွတ္ပံုတင္ေနာက္ဆံုးလက္ခံမည့္ရက္ – ၃၁.၁.၂၀၁၉