ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

လိပ်စာ

ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ နတ်ရေကန်ကျေးရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

မေးလ်လိပ်စာ

[email protected]

ဖုန်း

၀၂ ၅၁၅ ၄၈၇၅(ဖုန်း)

၀၂ ၅၁၅ ၄၈၇၄(ဖက်စ်)

ဝက်ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာ

https://www.mdl.edu.mm

ကျောင်း၏တည်နေရာ

အကြံပြုလိုပါက (သို့) မေးမြန်းလိုပါက