သတ္တဗေဒဌာန

သတ္တဗေဒဌာန အကြောင်း

သတ္တဗေဒဌာန ဝန်ထမ်းများ

ဒေါက်တာ တင်တင်မာအေး

ပါမောက္ခ

The Department came into existence soon after the Mandalar College was established in 1st December, 2012. Mandalar College was promoted into Mandalar Degree College in 22nd, March, 2016. Zoology Department is situated in Inwa building. This is the department where students can study the animal kingdom, including the Anatomy, Physiology, Morphology, Taxonomy, Genetics, Immunology, Ecology, Evolution, Zoogeography, Embryology, Toxicology, Microbiology and Palaeontology. There is 21 staffs at the Department of Zoology. B. Sc (Zoology), B. Sc (Hons:) Zoology will be conferred.

ဒေါက်တာသီသီဟန်

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

ဒေါက်တာနီနီစိုး

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

ဒေါ်ယုယုမော်

ကထိက

ဒေါက်တာနိုင်ကိုကိုချစ်

ကထိက

ဒေါက်တာညီညီလွင်

ကထိက

ဒေါက်တာတင်ကိုကို

ကထိက

ဒေါက်တာခင်မြတ်မော်

ကထိက

ဒေါက်တာအေးသီတာ

ကထိက

ဒေါက်တာဇော်မိုး

ကထိက

ဒေါက်တာမျိုးမျိုးအောင်

ကထိက

ဒေါက်တာခင်ယုယုဆွေ

ကထိက

ဒေါက်တာတင်မိုးမိုးစန်း

ကထိက

ဒေါက်တာနိုင်ဝင်း

လက်ထောက်ကထိက

ဦးဖြိုးမောင်မောင်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါက်တာခင်မြတ်နွယ်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းထွန်း

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်သဇင်စုရည်နိုင်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်ဝေယမှုံထွန်း

သရုပ်ပြ