သမိုင်းဌာန

သမိုင်းဌာန အကြောင်း

သမိုင်းဌာန ဝန်ထမ်းများ

ဒေါက်တာ စိုးစိုးသန်း

ပါမောက္ခ

B.A (Hist -1984), M.Phil (Hist -1993), M.A (Hist -1995), Ph.D.Hist (2012)

The Department  of  History  was  founded on 1st December 2012. Students can study the Aspects of Myanmar at the History Department. Moreover they can study the existence and development of human- beings, the ancient and modern history of politics, economics, social and culture. By means of learning  history one can know the events of past and presents. Moreover one can face the challenges and prepare for the future. There are 15 staffs at the Department of History. The degree of B.A. (History) and B.A. (Hons:) (History ) will be offered.

ဒေါက်တာဝင်းဖေ

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

ဒေါက်တာစီစီမြတ်

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

ဒေါ်ခင်ပြုံးခိုင်

ကထိက

ဒေါက်တာတင်နွယ်လင်း

ကထိက

ဒေါက်တာငယ်ငယ်ထွေး

ကထိက

ဒေါ်ခင်စိုးမွန်

ကထိက

ဒေါက်တာမျိုးမျိုးလွင်

ကထိက

ဒေါ်သူဇာအောင်

ကထိက

ဒေါက်တာအေးအေးချော

ကထိက

ဒေါက်တာသီရိရွှေစင်

ကထိက

ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဦး

ကထိက

ဒေါ်ဖြိုးဆွေလွင်

လက်ထောက်ကထိက

ဦးဝဏ္ဏထွေး

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်စိန်စိန်ဝင်း

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်မေမြတ်နိုးအေး

နည်းပြ