ဒေါ်မြတ်မြတ်ထွေး

ဒေါ်မြတ်မြတ်ထွေး

ကထိက (ဌာနမှူး)

မန္တလာတက္ကသိုလ် စတင်ရောက်သည့်ခုနှစ် : ၂၀၁၈

သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ် : ပါဠိသဒ္ဒါနှင့် ပါဠိစာပေ(စုဏ္ဏိယနှင့်ဂါထာ)

တည်နေရာ : မန္တလာတက္ကသိုလ်၊ ပင်မဆောင်

ဖုန်းနံပါတ်      –  +၉၅၉ ၄၄၀၀၃၇၉၂၃+959440037923

ဝက်လ်ဆိုက်   –  https://www.mdl.edu.mm/oriental-studies/

အီးမေးလ်         –  [email protected]

ပညာအရည်အချင်း

ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့ (၁၉၉၅) မန္တလေးတက္ကသိုလ်

မဟာဝိဇ္ဖာဘွဲ့(၂၀၀၁) မန္တလေးတက္ကသိုလ


သုတေသနနယ်ပယ်

ပါဠိစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု


သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ်

ပါဠိသဒ္ဒါနှင့် ပါဠိစာပေ(စုဏ္ဏိယနှင့်ဂါထာ)

တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု

မှ

ထိ တာဝန

အဖွဲ့အစည်း

၅-၁၂-၂၀၁၈

ယနေ့ထိ ကထိက(ဌာနမှူး)

မန္တလာတက္ကသိုလ်

၅-၁၂-၂၀၁၆

၄-၁၂-၂၀၁၈ ကထိက

မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်

၁-၁၂-၂၀၁၁

၃၀-၁၁-၂၀၁၆ ကထိက

မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်

၁၉-၂-၂၀၁၀

၃၀-၁၁-၂၀၁၁ လ/ထကထိက

မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်

၇-၂-၂၀၀၈

၁၅-၂-၂၀၁၀ လ/ထကထိက

မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်

၁-၁၂-၂၀၀၆

၃၁-၁-၂၀၀၈ လ/ထကထိက

ကျောက်ဆည်တက္ကသိုလ်

၂-၅-၂၀၀၆

၂-၁၂- ၂၀၀၆ နည်းပြ

ကျောက်ဆည်တက္ကသိုလ်

၁၀-၂-၂၀၀၄

၃၀-၄-၂၀၀၆ နည်းပြ

ရတနာပုံတက္ကသိုလ်

၁၆-၁၂-၂၀၀၂

၃-၂-၂၀၀၄ နည်းပြ

ပင်လုံတက္ကသိုလ်

၁၀-၄-၂၀၀၀ ၁၂-၁၂-၂၀၀၂ နည်းပြ

ရတနာပုံတက္ကသိုလ်

၃၁-၇-၁၉၉၈

၇-၄-၂၀၀၀ နည်းပြ

မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်

ဆောင်ရွက်ပြီးသုတေသန

ဆောင်ရွက်ပြီးသုတေသန

အမျိုးအစား အဖွဲ့အစည်း

ခုနှစ

မရှိပါ။